KAINOS

Vienos raidės, simbolio ar skaičiaus kaina: 25 EUR parai.
Pristatymo kaina sumontuojant, o po šventės demontuojant: 1,00 - 1,50 EUR už kiekvieną kilometrą nutolusį nuo Kauno (skaičiuojama TIK Į VIENĄ pusę).